vineri, 3 ianuarie 2014

Minerale din România - 3 (Maramureş)

Mineralele din România - Partea a 3-a

"Minerale din Maramureş"
România e dotată cu un număr mare de specii minerale, caracterizate prin unicitatea morfologică şi prin frumuseţea lor greu de egalat. Conţinând toate tipurile de relief, în România se găseşte o gamă foarte variată de tipuri de roci şi de clase de minerale, astfel încât avem foarte multe de spus pe această temă.

În acest articol vom vorbi despre minele din zona Baia Mare-Maramureş şi unele dintre cele mai importante minerale care erau extrase aici; mai jos puteţi vedea harta Maramureşului şi localităţile unde erau exploatate zăcăminte.


Introducere
Barită şi realgar, Cavnic

Zona Maramureşului este una dintre zonele cu cele mai frumoase şi spectaculoase specii minerale de la noi din ţară, abundenţa de cristale fiind datorată în mare parte fostei activităţi magmatice intense ce a avut loc aici. Scoarţa terestră abundă aici în roci vulcanice, mai ales andezitice, care s-au format acum 8-15 milioane de ani.
Aici au avut de asemenea loc şi diverse fenomene hidrotermale, care împreună cu cele magmatice au dat naştere unor acumulări metalice, în alcătuirea cărora intră nu atât metale simple (cupru, zinc, antimoniu, plumb), cât şi metale preţioase (aur şi argint).

Minele din zonă

Probabil singurul aspect negativ referitor la această bogăţie minerală este faptul că nu mai poate fi arătată lumii. Toate eşantioanele şi specimenele minerale care sunt acum în colecţii şi care provin din Maramureş au fost scoase la lumină acum mulţi ani, când minele erau încă deshise. Acum, minele din zonă sunt închise.
Putem totuşi fi şi optimişti; dacă minele nu mai sunt deschise, asta însemnă că frumuseţea se conservă, în loc să fie transformată în industrie.
Barită şi realgar de la Cavnic
Dacă ne uităm în trecut, în perioada în care România a fost o mare putere industrială, remarcăm ce importanţă uriaşă a avut această zonă. De aici s-au extras în decursul a mai mult de două secole minereuri metalice conţinătoare de cupru, zinc, plumb, antimoniu , telur, indiu, etc, şi preţioasele metale: aur şi argint.

Mineralele se găsesc sub formă de filoane, foarte abundente în zona dintre localităţile Baia Sprie şi Şuior. Acest filoane aveau geode/druze de până la 25 de centimetri, care conţineau minerale bine cristalizate. De obicei, acestea erau cristale de cuarţ, calcit, gips în asociaţie cu sulfuri sau carbonaţi. 

Minerale din zonă

Probabil unul dintre cele mai interesante minerale din zona Maramureşului este cuarţul de Valea Roşie, care poate fi considerat de fapt ca fiind ametist, deoarece incluziunile pe care le are acesta îi conferă culoarea tipică de ametist.
Următoarea listă conţine mineralele care pot fi găsite în zona Maramureşului:

La Herja
 • Pirotină, sub formă de trandafiri, în interiorul
 • Stibină, în geode, cu habitus prismatic
 • Sfere de calcit alb, sau jumătate alb-jumătate negru, cu diametrul de aprox. 10 cm
 • Galenă cu cristale de până la 4 cm
 • Berthierit, ce formează agregate cu aspect acicular
 • Jamesonit şi semseyit 
 • Alte minerale: boulangerit, covellină, siderit
Cavnic
Rodocrozit cu cuarţ de la Cavnic
 • Geode cu cuarţ, calcit şi mai rar gips, cu cristale transparente de până la 1 m
 • Tetraedrit, care este asociat cu cuarţul şi calcitul
 • Calcedonie bleu, sub formă de agregate botroidale (la sud de Cavnic, la Trestia)
 • "Calcitul de Gavra", denumit după filonul Gavra din Cavnic, este un calcit sub formă de pseudomorfoze după cuarţ
 • Minerale de cupru: calcopirită, covellină, cupru nativ, malachit; de plumb: sfalerit, galenă; şi de fier: pirită, hematit, marcasită, siderit
 • Alte minerale: azurit, argentit, adular, dolomit, fluorină, jamesonit, natrolit, molibdenit, realgar, rodocrozit, smithsonit, stibină, wolframit, wawellit.
Baia Sprie
Bournonit de la Baia Sprie

 • Geode de cuarţ, calcit şi gips.
 • Stibină cu habitus acicular, asociate cu cristale albe de baritină
 • Baritină roşie, cu cristale mari, de până la 6 cm pe muchie
 • Argintul şi mineralul său, argentitul
 • Aur nativ
 • Alte minerale: anglezit, auripigment, sfalerit, bournonit, boulangerit, cinabru, covellină, dolomit, ferberit, hematit, jamesonit, marcasită, pirită, pirotină, piroluzit, proustit, realgar, rodonit, siderit, stibină, sulf nativ, wolframit.
Băiuţ
 • Stibină cu cristale scurt-prismatice
 • Alte minerale: aragonit, cinabru, eritrină, ferberit, marcasită, natrolit, pirargirit, realgar, siderit.

Barită şi jamesonit din Baia Mare
Alte localităţi
 • Ilba: Anglezit, argentit, aur nativ, blendă, cinabru, cobaltit, cupru nativ, fluorină, jamesonit, marcasită, piroluzit, rodonit
 • Baia Mare:Argint, adular, auripigment, sfalerit, galenă, jamesonit, scheelit
 • Nistru: Ametist, calcopirită
 • Săsar: Corindon, pirită, proustit
 • Turţ: Ametist, siderit

Muzee

În Baia Mare este deschis Muzeul de Mineralogie, unde poate fi observată o colecţie impresionantă de minerale adunate de la toate minele din zona Maramureşului. Vizitaţi site-ul muzeului.
De asemenea, şi la Muzeul Naţional din Bucureşti se găsesc numeroase eşantioane aduse din zona Baia Mare. Vizitaţi site-ul muzeului.

Hărţi

Faceţi clic pe următoarele hărţi ca să le măriţi.

CLIC PENTRU PARTEA A II- A
CLIC PENTRU PARTEA A IV-A

Minerals from Romania - 1

Minerals from Romania - Part 1 (Introduction)

Romania has a great number of mineral species, characterized mainly by their morphological uniqueness and by their beauty, that is hardly found at other mineral samples over the world. Containing all the types of relief, Romania has a wide range of types of rocks and minerals classes, therefore we have to admit that we have a lot to talk about on this topic. 
Pyrrhotite (**)

As I already said, in Romania, the mineral diversity is so great that we can find there all the 11 mineral classes, the types counting ca. a quarter of total mineral species that we found in nature (that is ca. 4000 species). This is the immediate cause of the complex geological structure of the country.

In Romania, there are both old geological formations (dating 600 millions years ago, from the period of Precambrian), and young geological formations (such as The Danube Delta and the deposits of the rivers).
The majority of the minerals that we can find in Romania belong to the following mineral classes: sulfides, sulfosalts and silicates.

Geological stages

Semseyit, Baia Mare
During this vast mineralogical and geological development, we can find two very important stages of development: the period that lasted from Cretaceous until Paleogene and the period of Miocene. 
The first period or stage (which began in Cretaceous, 140-65 million years ago and lasted until Paleogene, 65-55 million years ago) is represented by a very significant magmatic activity, which led to the formation of a kind of rocks that are known today as banatites. The second period (24-5 million years ago) is represented by the intense activity of the volcanic formations that were forming in the area of the West Carpathians and of the "Metaliferi" Mountains, where andesites predominate now. The minerals that formed during these stages are usually crystalline aggregates, known in Romania as "flori de mină" (translated directly as "Mine flowers"). There are known over 30 such unique minerals that we can find over the territory of Romania. Furthermore, in Romania were discovered quite many new mineral species, and you can see some of them in the following table:

                                    Mine flowers from Romania (*)
Alabandite (Săcărâmb - 1784/1832) Alloclasite (Oraviţa - 1868)
Andorite (Baia Sprie - 1892) Ludwigite (Ocna de Fier - 1874)
Nagyagite (Săcărâmb - 1767/1845) Petzite (Săcărâmb - 1842/1845)
Pseudobrookite (Uroiu - 1878) Rhodochrosite (Cavnic - 1780/1813)
Semseyite (Baia Sprie - 1881) Sylvanite (Baia de Arieş - 1786/1835)
Tellurium (Zlatna - 1785/1798) Whewellite (Cavnic - 1852)

(*) In the table are depicted the places where the minerals were discovered and the years when they were described and  when they got their actual names.

Rhodochrosite from Cavnic, Maramureş

Baia Mare

The Maramureş area is very rich in mineral species, that is mainly due to the former volcanic activities that took place there. Here we can find minerals with unique crystals, with a wide range of colors, belonging from a wide number of mineral classes.
Between the most interesting minerals from Baia Mare there are the amethist (Valea Roşie),  the gold (Cavnic), the chalcedony (Trestia), quartz, calcite, chalcopyrite (Baia Sprie, Băiuţ), rhodochrosite, stibine, pyrrhotite, pyrite, sphalerite, gypsum, baritine, baryte, siderite, marcasite, vivianite and wolframite.

The Metaliferi Mountains

A great part of the specimens that come from the area of the Metaliferi Mountains have inclusions of native gold, the most important places being Musariu, Valea Morii, Brădişor, Hondol and Ormindea. In the XIX century, the amethist from Vălişoara was one of the most appreciated in the whole Europe.

Gold from Roşia Montană

Banat

In this region we have a prevalent type of rock, known as skarns (in this category are the pyroxenes and the garnets) and the minerals associated with them (magnetite, hematite, etc.). Here, the most common minerals that are considered to be "min flowers" are the realgar, the malachite, the wollastonite and the gehlenite, which have a very beautiful appereance and therefore they are perfect for mineral collections.

Other areas

Beside these well-known areas, which are truly the most important, there are other areas that contain special minerals. "Pădurea Craiului" was a significant centre for the extraction of bauxite, and the Oriental Carpathians were used for a very big period of time for the extraction of the ores containing copper  and other metals, of  barite and amber. From the Meridional Carpathians were extracted ores that didn't contain metals, such as the kyanite, the spodumene, the garnets, the staurolite and the beryl. The Subcarpathians are still great areas for the extraction of salt, oil and natural gases, and we have the same situation in the Transylvanian Basin, where salt and gases are extracted in industrial quantities. Dobrogea is a great place for chalk and phosphorites extraction.

Nagyagit from Săcărâmb
Museums and other places

In many parts of Romania, the museums manage to preserve and show the greatest treasures of the Romanian minerals. There is a great number of such museums in Romania, the most beautiful and important being the ones from Baia Mare, Cluj, Ocna de Fier, Bucureşti, Arad, Cheia-Prahova and Colţi (where are exposed unique amber samples).
Also, because of the well-known salt-extraction tradition, many salt mines are still working and opened for the public small museums or touristic centers. The most important are: Praid, Slănic Prahova, Târgu Ocna and Ocnele Mari. Slănic Moldova is an important town because of the unique mineral springs, which are used for a wide range of illnesses. In Ploieşti is opened oil museum, since in Romania has been established the first large oil refinery in the world, in 1856.

(**) The images that have this sign don't depict minerals extracted from Romania. 


CLICK HERE TO SEE THE PART II IN ROMANIAN

Urmăriţi blogul Roci şi minerale prin e-mail!