miercuri, 29 iunie 2011

Lazurit

Lapis lazuli, denumit şi lazurit, este folosit încă din Antichitate ca piatră decorativă. Până şi mormântul tânărului faraon Tutankamon era decorat cu această piatră albastră superbă. Numele are mai multe origini: latină (unde lapis înseamnă piatră, iar lazulum albastru), persană (lashuward înseamnă ca cerul) sau din arabă (lazhward înseamnă albastru).

IMITAŢII
Lazuritul poate fi imitat prin încălzirea caolinului cu carbonat de sodiu şi sulf. Mai există şi jasp colorat artificial, care se aseamănă cu lazuritul. La fel sunt folosite şi magnezitul şi howlitul.

UTILIZĂRI
Lazuritul este folosit în scop decorativ, este tăiat în stil caboşon, pentru mărgele şi gravuri. După cum am zis, el este folosit de foartă multă vreme.

RECOMANDĂRI
Evitaţi contactul cu apa sau cu acizii. Acestea pot distruge lazuritul. Lazuritul se mai descompune în acid clorhidric, iar în urma acesteia se degajă H2S-acid sulfhidric. Este important să mai ştiţi că acesta colorează flacăra în verde.

FIŞĂ DE CARACTERIZARE
LAZURIT
 • Clasă: silicaţi, subclasa tectosilicaţi
 • Sistem de cristalizare: cubic
 • Formulă chimică: (Na2Ca)7-8(Al,Si)12(O,S)24[SO4,Cl2,(OH)2]
 • Duritate: 5- 5 jumatate
 • Densitate: 2,38
 • Spărtură: neregulată
 • Culoare: albastru-indigo
 • Urmă: albastră
 • Luciu: sticlos, mat
 • Luminescenţă: oranj, albastru, roz

miercuri, 22 iunie 2011

Situaţia revistei Comorile Pământului Numerele 20-40
LEGENDĂ:MINERALE
PIETRE (SEMI)PREŢIOASE
DESCOPERĂ
ARTA COLECŢIONARULUI
ACTIVITATE PRACTICĂ


20. GIPSUL-
Gipsul, Piromorfitul, Vivianitul, Cristalele monoclinice, Pregătirea eşantioanelor, Date generale: Comorile Minerale ale României
21. AURUL-Aurul, danburitul, perovskitul, uranofanul, violanul, cutremurele, pe urmele mineralelor în Myanmar
22. OBSIDIANUL-Obsidianul, litiofilitul, smithsonitul, tetraedritul, cristale triclinice, ţările producătoare de minerale, pe urmele mineralelor în Germania
23. AZURITUL-Azuritul, argentitul, natrolitul, humitul, cristale trigonale, tunelul canalul mânecii, cum se curăţă eşantioanele (1)
24. MALACHITUL-Malachitul, mercurul, realgarul, dioptazul, vânătoarea de minerale în Nigeria,Cristale hexagonale
25.AGATUL-Agatul, diamantul, variscitul, colemanitul, maclarea, cum se curăţă eşantioanele (II), pe urmele mineralelor în Chile
26.ANDALUZITUL- Andaluzitul, nichelina, tridimitul, uraninitul, izomorfi şi polimorfi, repararea şi falsificarea, fiordurile
27.CUARŢUL- Cuarţul, crocoitul, nadoritul, oliv
enitul, fildeşul, gheţarii, pe urmele mineralelor în Insulele Britanice
28.HOWLITUL- Howlitul, ankeritul, scolecitul, thomsonitul, habitusul mineralelor, formând după petrol, pe urmele mineralelor în Japonia
29.SODALITUL- Sodalitul, nefelinul, phillipsitul, proustitul, petrologia, pe urmele mineralelor în Africa de Sud, comorile minerale ale României (II)
30.AMAZONITUL- Amazonitul, tennanitul, wollastonitul, morganitul, identificarea mineralelor (I), pleocroismul, erele glaciare

31.C
ALCOPIRITA: Calcopirita, cuprul nativ, romanechitul, benitoitul, goana după aur, pseudomorfismul, pe urmele mineralelor: SUA
32.RODONITUL: Rodonitul, euclazul, pectolitul, chihlimbarul, creşterea cristalelor, rocile sedimentare, identificarea mineralelor (2)
33.SPATUL DE ISLANDA: Spatul de Islanda, lignitul, spessartinul, titanitul, rocile metamorfice, pe urmele mineralelor: Franţa, identificarea mineralelor (3)
34.DISTENUL: Distenul, piroxenii, sferocobaltitul, sideful, mineralele văzute în detaliu, pe urmele mineralelor: China, râurile
35.JASPUL DALMAŢIAN: Jaspul dalmaţian, rosasitul, stibina, wavellitul, pe urmele mineralelor: India, datarea radioactivă, colecţii de nestemate

36-ALBITUL-Albitul, grupa feldspaţilor, hubneritul, uvarovitul, analiza structurală a mineralelor, pe urmele mineralelor în Afghanistan, rocile magmatice
37-GOETHITUL-Goethitul, Anatasul, parisitul, xenotimul, mineralele din spaţiul cosmic, alterarea rocilor, analiza preliminară a mineralelor
38-DOLOMITUL-Dolomitul şi pietrele dolomitice, johannensitul, jarositul, sugilitul, bazaltul, pe urmele min
eralelor în Mexic, alte metode de identificare
39-OPALUL DE LEMN-Opalul de lemn, ambligonitul, grupa amfibolilor, ilvaitul, tenoritul, clasficarea mineralelor, evaporitele
40-PREHNITUL-Prehnitul, pickeringitul, skutteruditul, tanzanitul, sulfurile (I), comorile minerale ale României (III), faliile


Păreri: Dintre toate eşantioanele, el mai frumos mi s-a părut azuritul, iar cel mai nesemnificativ şi urât, malachitul. M-ia plăcut şi dolomitul, calcopirita şi prehnitul.

Situaţia revistei Comorile Pământului Numerele 35-40LEGENDĂ:MINERALE
PIETRE (SEMI)PREŢIOASE
DESCOPERĂ
ARTA COLECŢIONARULUI
ACTIVITATE PRACTICĂ35-JASPUL DALMAŢIAN-Jaspul dalmaţian, rosasitul, stibina, wavellitul, pe urmele mineralelor în India, datarea radioactivă, colecţii de nestemate
36-ALBITUL-Albitul, grupa feldspaţilor, hubneritul, uvarovitul, analiza structurală a mineralelor, pe urmele mineralelor în Afghanistan, rocile magmatice
37-GOETHITUL-Goethitul, Anatasul, parisitul, xenotimul, mineralele din spaţiul cosmic, alterarea rocilor, analiza preliminară a mineralelor
38-DOLOMITUL-Dolomitul şi pietrele dolomitice, johannensitul, jarositul, sugilitul, bazaltul, pe urmele mineralelor în Mexic, alte metode de identificare
39-OPALUL DE LEMN-Opalul de lemn, ambligonitul, grupa amfibolilor, ilvaitul, tenoritul, clasficarea mineralelor, evaporitele
40-PREHNITUL-Prehnitul, pickeringitul, skutteruditul, tanzanitul, sulfurile (I), comorile minerale ale României (III), faliile

Topuri:
 • cel mai apreciat eşantion: opalul de lemn
 • cel mai urât eşantion: goethitul
 • cel mai frumos eşantion: prehnitul

Prehnit


Ca2Al2Si3O10(OH) -silicat hidroxil de calciu şi aluminiu

Prehnitul este un silicat răspândit ce conţine gruparea hidroxil-OH.
În 1788, colonelul H. Von Prehn a adus eşantioane de acest mineral de la Capul Bunei Speranţe, din Africa de Sud. Denumirea i-a fost dată mineralului tocmai după acest colonel.
Prima dată, când a fost văzut, lumea credea că prehnitul este un tip de cuarţ. Abia apoi a fost identificat ca mineral nou. În trecut, scopul acestui mineral era de a imita jadul, şi era folosit în scop ornamental.

HABITUSUL ESTE...VARIAT!
Habitusul cristalelor de prehnit pot varia în foarte multe forme; pot fi tabulare, lamelare, prismatice, piramidale alungite, sau se găseşte adesea sub forma unor agregate microcristaline, sub formă de butoi. Formele de agregare pot şi ele varia: de la stalactitice, reniforme sau botrioidale, până la granulare.

CONFUNDARE
Prehnitul este adesea confundat cu alte minerale, datorită culorii şi varietăţii prea mari de forme. Printre aceste minerale se numără smithsonitul şi hemimorfitul (confundate între ele din cauza aspectului) şi girolitul.
Dar, cu toate acestea, exsită o metodă de a testare: prehnitul este cel mai dur.

TESTE
Prehnitul este casant şi se dizolvă încet în acid clorhidric HCl.

ORIGINI ŞI RĂSPÂNDIRE
Prehnitul se formează în lave bazaltice răcite, pegmatite, marmure şi gnaise. Se mai formează în filoane hidrotermale. În acestea, el poate fi asociat cu calcitul, pectolitul şi zeoliţii.
Zonele de răspândire sunt: Australia, Canada, China, Cehia, Franţa, Germania, Noua Zeelandă, Pakistan, Rusia, Scoţia, Africa de Sud, California, Colorado, Connecticut, Michigan şi Virginia.

În România, prehnitul se întâlneşte în Munţii Ţibleş şi Munţii Făgăraş.

FIŞĂ DE CARACTERIZARE
PREHNITUL
 • Clasa: silicaţi
 • Sistem de cristalizare: ortorombic
 • Habitus: tabular, lamelar, prismatic, piramidal alungit, stalactitic, reniform, botrioidal, granular
 • Formulă chimică: Ca2Al2Si3O10(OH)
 • Duritate: 6-6 jumătate
 • Densitate: 2,9-2,95
 • Clivaj: definit
 • Spărtură: neregulată
 • Culoare: verde, gri, albă, galbenă sau incoloră
 • Urmă: incoloră
 • Luciu: sticlos
 • Luminescenţă: inexistentă

marți, 21 iunie 2011

HübneritMnWO4- tungstenat(wolframat) de mangan
Hübneritul este un mineral ce conţine wolfram, element numit şi tungsten.
Acest mineral este cea de a treia sursă industrială de wolfram. Celelalte două surse sunt wolframitul şi scheelitul. Denumirea mineralului provine de la inginerul geran Adolph H
übner.

UTILIZĂRILE WOLFRAMULUI
Wolframul este un metal greu, cu cea mai ridicată temperatură de topire dintre metale. A fost descoperit şi izolat în 1783.
Acesta este folosit în principal pentru filamentele becurilor; odată încălzite, aceste filamente încep să lumineze; astfel, noi primim lumină de la un bec. În afară de aer, în balon ce conţine filamentul sunt introduse gaze rare sau inerte, cum ar fi neonul şi argonul, pentru a spori puterea de emitere de lumină.
Tot wolframul este folosit la un aliaj de wolfram şi carbon. Acesta este utilizat la fabricarea instrumentelor de tăiere de mare viteză.
O altă utilizare este pentru sursă de raze X.

SERIE MINERALĂ
H
übneritul este membrul unei serii minerale, Hübnerit-ferberit; Hübneritul conţine cea mai mare cantitate de mangan, wolframitul conţine mangan şi fier, iar ferberitul conţine fier.
RECOMANDĂRIHübneritul trebuie curăţat doar cu apă distilată, deoarece apa de la chiuvetă poate deteriora cristalele fine sau suprafaţa eşantioanelor.

ORIGINI ŞI RĂSPÂNDIRE
,,Hübneritul se găseşte în filoane asociate cu granite sau pegmatite. Se găseşte adesea în filoane de cuarţ , în ascoiaţie cu casiteiritul şi scheelitul. Mai poate fi întâlnit în depozite aluvionare, formate prin erodarea, transportul şi depunerea mineralelor din sursele primare."(Revista Comorile Pământului-Hübneritul)
Eşantioanele de cea mai bună calitate provin din: Morococha, Peru; Panasqueira, Portugalia; Bolivia; China; Franţa; Birmania; Spania; Colorado, Idaho, Nevada şi New Mexico, SUA; Cornwall şi Cumbria, Marea Britanie.

FIŞĂ DE CARACTERIZARE
HUBNERITUL
 • Clasă: oxizi-tungstenaţi
 • Sistem de cristalizare: monoclinic
 • Formulă chimică: MnWO4
 • Duritate: 4-4 jumătate
 • Densitate: 7,18
 • Clivaj: perfect
 • Spărtură: neregulată
 • Culoare: brun-roşiatică spre brun-gălbui
 • Urmă: brun-roşiatică, gri-verzuie sau galbenă
 • Luciu: submetalic
 • Luminescenţă: inexistentă

Urmăriţi blogul Roci şi minerale prin e-mail!