vineri, 29 octombrie 2010

Autunitul

AUTUNITUL

Autunitul este radioactiv. Acest mineral conţine foarte mult uraniu, care este folosit în centralele nucleare şi la fabricarea armelor atomice.
Atunci când se găseşte în zăcăminte bogate, autunitul este exploatat comercial pentru conţinutul său de uraniu.
Uraniul este unmetal foarte instabil. Se descompune repede, iar în acest proces eliberează energie radioactivă., care poate fi folosită la reactoarele nucleare.
Autunitul are cristale galben-verzui, care îşi pierd coloritul şi se descompun în lipsa umidităţii. Este relativ des întâlnit şi prezintă o luminescenţă galben-verzuie, sub lumină ultravioletă.
Unul dintre primele zăcămite de autunit a fost descoperit în secolul al XIX-lea, lângă oraşul francez Autun, de unde şi numele mineralului. În insulele Britanice, autunitul se găseşte în Cornwall, mai ales în zona oraşelor St. Austell şi Redruth.
Pentru prevenirea transformării autunitului în metaautunit, se recomandă plasarea unei folii de apă în ambalajul acesteia, astfel se evită descompunerea mineralului.

Fişă de caracterizare
Clasă: fosfaţi, arsenaţi, vanadaţi
Sistemul de cristalizare: tetragonal
Formula chimică: Ca(UO2)2(PO4)2 10-12H2O
Duritate: 2, 2 1/2
Densitate: 3,1- 3,2
Clivaj: perfect bazal
Luciu: sticlos spre perlat
Fluorescenţă: galben-verzuie


Autunitul şi Metaautunitul

Crisoberilul. Safirul

CRISOBERILUL

Crisoberilul este unul dintre cele mai dure minerale de pe Terra. Considerat piatră preţioasă este foarte rar folosit în industrie. Ea este o piatră preţioasă cu o personalitate aparte. Varietăţile sale, Alexandritul şi citofanul (ochiul de pisică) se folosesc cu precădere la fabricarea bijuteriilor. El are un aspect atrăgător: transparent cu culoarea galben- verzui, fiind foarte la modă în epoca victoriană.
Fiind o substanţă foarte dură, crisoberilul este insolubil, chiar şi atunci când se folosesc acizi. Numele său vine din greacă, unde chrysos înseamnă auriu, iar berullos piatră preţioasă.
Cele mai frumoase cristale de crisoberil se găsesc în Sri Lanka, Brazilia sau Italia. Mostre spectaculoase de Alexandrit se găsesc în Munţii Ural din Rusia.
Aceleaşi capacitate ca şi Alexandritul (îşi poate schimba culoarea) o mai are şi granatul grosular din estul Africii.
Fişă de caracterizare
Clasă: oxizi
Sistem de cristalizare: ortorombic
Formulă chimică: BeAl2O4
Duritate: 8 1/2
Densitate: 3,7
Clivaj: prismatic distinct
Spărtură: concoidală
Culoare: variată
Urmă: albă
Luciu: sticlos spre adamantin
Fluorescenţă: în principal inexistentă, dar apare în anumite condiţiiSAFIRUL

Safirele sunt cele mai preţioase şi mai frumoase pietre preţioase de pe Pământ. Ele sunt extrem de dure şi de rezistente la căldură. Safirele sintetice au o gamă largă de aplicaţii industriale.

Frumosul safir albastru este o bijuterie frumoasă, dar ca mineralul cu cea aproape cea mai mare duritate de pe Pământ este apreciat şi pentru proprietăţile sale industriale. Deoarece pietrele preţioase sunt acum atât de rare, se fabrică şi safire sintetice, care reprezintă toate calităţile de uz industrial ca şi la cel natural. Cristalele făcute de mâna omului sunt folosite la fabricarea instrumentelor electrice sau optice sau a ferestrelor furnalelor, unde sunt supuse la temperaturi foarte înalte.
În general, se ştie că safirele sunt albastre, dar ele pot avea şi alte culori, precum roz şi galben. Termenul de ,,safir" este folosit de obicei pentru varietatea albastră a corindonului. La fel ca şi safirul, rubinul este un corindon.

Sub denumirea de Safir sunt cunoscute toate pietrele prețioase din corindon cu singura excepție a variantei de culoare roșie rubinie care este denumit rubin. Însă este foarte răspîndită denumirea de safir, a pietrelor prețioase de culoare albastră, dar acest albastru nu trebuie înțeles ca și culoarea cerului senin, ci toate nuanțele de albastru până la albastru foarte închis și chiar negru.

Safirul este un mineral ce apare sub formă de monocristale Al2O3 Culoarea o determină impuritățile ca de exemplu cu Fe2+-, Fe3+-, Cr3+-, Ti4+- sau V4+-Are duritatea 9 pe scara Mohs, după diamant. Rocile unde s-au găsit safire se numesc Pegmatite care prin procese de eroziune au fost transportate și depozitate în aluviuni, în albiile apelor curgătoare. Țările mai importante în producția de safire sunt Sri Lanka (denumirea veche Ceylon), India mai nou USA Australia, și Nigeria. Pe cale sintetică se pot produce safire de o calitate perfectă și de o mărime aproape nelimitată. Pe lângă utilizarea lor ca pietre prețioase, a fost utilizat din anii 1950 până în anii 1960 ca vârf al acului patefoanelor și picup-urilor. O utilizare o are și în producerea laserului, prin monocristale sintetice de safir care prin conținutul în Galliumnitrid contribuie la producerea laserului de culoare albastră și LEDului de culoare albă, albastră și verde. Prin introducera ionilor de titan la producerea cristalelor sintetice, este de asemenea utilizat in industria laserului cu lungimea de undă între 750 până la 1000 Nanometri. Pentru geamuri expuse unor condiții extreme de temperatură și presiune ca de exemplu avioane de recunoaștere sau nave spațiale, se utilizează safire sintetice cu un diametru până la 75 cm.

 • Padparadscha este denumirea comercială pe singaleză a varietăților de safir de nuanță roz-portocalie.

Fişă de caracterizare
Clasă: oxizi
Sistem de cristalizare: trigonal
Formulă chimică: Al2O3
Duritate: 9
Densitate: 4
Clivaj: inexistent
Spărtură: concoidală spre neregulată
Culoare: albastră
Urmă: albă
Luciu: subdamantin, sticlos
Luminescenţă: inexistentă

Trandafirul deşertului 2

Trandafirul de deşert este o foarte frumoasă varietate de ghips, foarte apreciată de colecţionari. Trandafirul de deşert are în general culoarea cafeniu- nisipos - iar mai închisă atunci când în mineral se găsesc impurităţi de fier. Aşa cum indică numele, el se formează în condiţii de foarte mare uscăciune, iar forma tipică sub care se găseşte este asemănătoare unei flori, anume unui trandafir.
Componenta de bază a trandafirului de deşert este gipsul, forma minerală hidratată a sulfatului de calciu. În stare pură ghipsul este incolor; coloritul brun al trandafirului de deşert se datorează particulelor minuscule de nisip care s-au fixat în interiorul mineralului.
Trandafirul de deşert se formează în medii foarte uscate, fiind întlnit aproape exclusiv în ţinuturile deşertice.
De obicei forma şi culoarea acestui mineral sunt două dovezi suficiente pentru a-l identifica. Majoritatea colecţionarilor nu mai efectuează teste suplimentare, deoarece mineralul se deteriorează foarte rapid.

CARACTERISTICI

Cristalele de gips aparţin sistemului de cristalizare monoclinic. În cazul trandafirului de deşert, ele apar sub forma unor lamele (cristale în straturi) .
Gipsul este un element ecaporitic. El se formează în urma evaporării apei care o conţin anumite substanţe chimice.
Fişă de caracterizare
Clasă: sulfaţi
Sistem de cristalizare: monoclinic
Formulă chimică: CaSO4.2H2O
Duritate: 2
Densitate: 2, 32
Clivaj: perfect
Spărtură: aşchioasă
Culoare: brună
Urmă: albă
Luciu: sticlos spre perlat
Luminescenţă: alb- verzui

Liste

M-am gândit să fac o listă cu toate blogurile de minerale pe care le ştiu;
Minerale şi roci-http://mineralul.blogspot.com/
Fosile şi pietre-http://fosile.wordpress.com/
Fosile, minerale şi roci-http://fosilemineraleroci.blogspot.com/
Frumuseţi din adâncul Pământului-http://quartz-vik.blogspot.com/

Obsidianul

Pentru imagini din cu obsidianul din colecţia mea vezi postarea ,,Poze din colecţia proprie"

Obsidianul

Obsidianul este o rocă vulcanică, amorfă, sticloasă, fără a se putea distinge o structură granulară mineralelor.

Obsidian fulg de nea şlefuit

Obsidianul se formează prin răcirea rapidă a lavei ieșite la suprafață, material care conține un procent maximal de 2 - 3 % apă. In cazul când conține o cantitate mare, iar pe lângă apă conține și gaze ca CO2, la o răcire rapidă se formează o rocă vulcanică poroasă numită piatra ponce. La o răcire mai lentă se formează o variantă de rocă neagră sticloasă cu luciu de smoală (germ. pechstein). Formarea rocilor amorfe sticloase, este posibilă prin concentrația ridicată de silicați, ca și prin vâscozitatea mare a lavei. Datorită răcirii rapide lava nu are timp să cristalizeze, din care cauză structura amorfă sticloasă, în cazul unei grosimi mai mari a stratului de lavă, se pot forma și texturi porfirice după caz cristale în masa rocii cu structură sticloasă. Roca poate în anumite condiție să se transforme în perioadele geologice, din forma amorfă într-o formă porfirică cristalină. Mineralul are un conținut ridicat de silicați, care ating concentrația de 70 %, peste acest procent roca va aparține familiei riolitului care sunt echivalente granitului. Mai rar obsidianul are procent mai scăzut de silicați în care se prezintă sub forme de trecere la trahite, andezite. Obsidianul era cunoscut deja de romani fiind adus din Etiopia.

Obsidian-fulgi de zăpadă, porc şlefuit de 10 cm laungime

Variante rare de obsidian sunt:

 • Obsidianul-fulgi de zăpadă, care au în masa de obsidian sferolite cu un diametru de cca. 1 cm dispuse radial, care sunt compuse din punct de vedere mineralogic frecvent din feldspat sau cristobalit (o variantă de cuarț transformat la temperaturi mari)

Culoarea rocii depinde de natura impurităților, și de gradul lor de oxidare. Cu toate că rocile care au un conținut ridicat în silicați au o culoare deschisă ca de exemplu granitul, obsidianul este frecvent de o culoare închisă, de un verde-închis până la negru, mai rar roșcat. Această culoare închisă a rocii se datorează impurităților fine de hematit, magnetit. Prin eroziunea rocilor de la suprfață rămân fragmente (nugget) de obsidian numite în regiunea Alpilor lacrima apașilor. In rândul poporului circulă zvonul că în acel loc ar fi murit un indian apaș.

Cele mai importante locuri unde s-a descoperit obsidian sunt în Europa și Asia (Orientul apropiat):

Lacrima apaşilor ţinut la lumină

In epoca de piatră obsidianul datorită colțurilor ascuțire, spărturii așchioase, și durității a fost folosit ca și cremenea la confecționarea uneltelor. El este supranumit și aurul negru al epocii de piatră. Locurile unde poate fi găsit în bazinul mediteranean erau cunoscute, roca de aici (identificată de geologi) fiind găsită la distanțe mari. In Asia Mică era folosit ca vase de obsidian sau în Roma antică obsidianul era șlefuit și folosit ca oglindă. După grosimea stratului hidratat de la suprafața rocii a ajutat experților la stabilirea vârstei de la data șlefuirii. La stabilirea originii locului unde a fost găită roca de mare ajutor au fost pentru identificarea rocii raportul impurităților. Astfel prin comerț a ajuns obsidianul la distanțe mari de locul de origine. Azi obsidianul este folosit pentru confecționarea obiectelor de artă, pietrelor semiprețioase sau în chirugia estetică. In Teotihuacán, Mexic obsidianul folosit ca confecționare unor statuete de zei, fiind folosit obsidian, negru, argintiu sau auriu, care numai la lumină au o culoare deschisă în umbră toate variantele sunt negre. In ocultism ca magia neagră (pseudoștiință) se crede că cel ce poartă la sine un obsidian este apărat față de pericole, infuențe negative sau prieteni falși.


joi, 28 octombrie 2010

Mineralele în literatură

În literatură au fost abordate diferite subiecte, teme şi idei şi bineînţeles în categoria acestor teme apare şi geologia. Un exemplu foarte concret este romanul ,,Călătorie spre centrul pământului" de Jules Verne, unde autorul vrea să ne prezinte într-un mod foarte fictiv o călătorie până în centrul pământului, şirul întâmplărilor derulându-se în aşa fel că oricine îşi poate da seamă că coborârea în craterul Sneffelsyokul este de fapt o scară geologică. Aceasă scară geologică reorezintă de fapt o mică trecere a timpului din prezent până la începuturile lumii, astfel că personajele au reuşit să vadă pe diferite trepte ale acestei scări evoluţia geologică şi biologică a lumii.


Câteva poze cu romanul Căltorie spr centrul Pământului
Trandafirul deşertului (rose selenite)

ClydesDesertRose.jpg
Sandrose aus Mexiko.jpgTRANDAFIRUL DEŞERTULUI
Trandafirul deertului este un mineral incolor, cu forme intermediare de culoare, până la alb, având formula chimică: CaSO4 • 2 H2O (sulfat de calciu). El mai este numit şi gips. Gipsul este ușor solubil în apă, are o duritate mică (2), cristalizează în sistemul monoclinic, lasă o "urmă" albă. Prin încălzire, pierde o parte din apa de cristalizare formându-se un "hemihidrat" numit Bassanit, cu formula chimică: CaSO4 • ½ H2O. Prin pierderea în continuare a apei de cristalizare se formează sulfatul anhidru de calciu, denumit Anhidrit (CaSO4).

Cristal de gips
Apare atât ca formă masivă și cristalină, cu cristale incolore sau colorate în alb, galben, roșu sau cenușie (alabastru), cât și sub formă fibroasă (gips fibros). În unele cazuri poate forma cristale transparente (selenit). În mina Naica din Chihuahua, Mexic s-au găsit cristale cu lungime de 15 m.
Gipsul se formează prin cristalizare din soluții suprasaturate în sulfat de calciu din apa de mare, sau prin acțiunea acidului sulfuric asupra rocilor calcaroase.
Zăcăminte mai importante de gips se află în Mexic, Algeria, Spania, Germania.
 • α-Halbhydrat (CaSO4 • ½ H2O) se formează într-o cavitate (autoclav) inchisă.
 • β-Halbhydrat (CaSO4 • ½ H2O) prin ardere amestecat cu apă în atmosferă.
 • Anhidrit III (CaSO4 • 0,x H2O) formare la temperaturi până la 300 °C.
 • Anhidrit IIs (CaSO4) formare la temperaturi între 300-500 °C
 • Anhidrit IIu (CaSO4) formare la temperaturi între 500-700 °C
 • Anhidrit I (CaSO4) formare la temperaturi de 1180 °C.
Prin calcinare pierde apa de cristalizare; pulberea obținută absoarbe din nou apă, solidificându-se. Această proprietate este folosită în industria de construcții. Creta folosită în școli provine la fel din gips. În medicină este utilizat pentru fixarea fracturilor de oase, ca bandaj de gips, în stomatologie ca mulaj. În arheologie, paleontologie și în artă, ca statui din gips curat sau în amestec cu alte minerale.

Arderea gipsului, Théodore
Géricault, 1822-1823
Fişă de caracterizare
Gips (varietatea de deșert „Trandafir de nisip”)
Formula chimică CaSO4 • 2 H2O
Sistem de cristalizare monoclinic
Clasa cristalului 2/m
Culoare incolor, alb
Urma albă
Duritate pe scara Mohs 1,5 - 2
Densitate 2,3 g/cm³
Luciu sticlos și mătăsos
Opacitate transparent până la opac
Spărtură sidefiu
Clivaj perfect
Habitus prismatic, tabular, fibros
Macle Hemitropie normală (în formă de "coadă de rândunică" sau "vârf de lance"
Optică
Refracție na = 1.519 - 1.521,
nb = 1.522 - 1.526, nc = 1.529 - 1.531
Deviație optică cu două axe (+)
Unghiul de dispersie
a axei optice
2vz ~ 58°
alte proprietăți
Conductibilitate termică bună
Radioactivitate nu este radioactiv
Magnetism nu are

miercuri, 27 octombrie 2010

Sarea şi salina Tg. Ocna

Sarea

Cristale de sare gemă

Sarea gemă este o clorură naturală de sodiu (natriu) cristalizată în sistemul cubic (sinonim: halit).

Numită popular sare de bucătărie, rezultă (în laborator) prin reacția chimică:

HCl (acid clorhidric) + NaOH (hidroxid de sodiu) = NaCl (clorură de sodiu) + H2O (apă).

Se prezintă sub formă de cristale cubice, incolore, cu gust sărat, solubile în apă (37,7% la O°C, 39,12% la 100 °C), greu solubile în alcool etilic (CH3CH2OH) și amoniac (NH3) lichid.
Are punctul de topire 801 °C, punctul de fierbere 1440 °C și densitatea de 2,16 g/cm³. La temperaturi mai mici de 15 °C cristalizează ca dihidrat, iar deasupra acestei temperaturi, anhidru.
Sarea gemă este higroscopică, fenomen care se datorează impurităților (mai ales clorurii de magneziu - MgCl2).

În România zăcăminte de sare se află în localități care poartă des denumirea de ocnă (mină de sare) ca de exemplu: Ocna Sibiului, Ocnele Mari, Ocna Mureș, Ocna Dejului, Târgu Ocna etc.

Sarea este folosită în industria conservelor, în tăbăcărie etc. În industria chimică este întrebunțată ca materie primă pentru fabricarea de acid clorhidric (HCl), clor (Cl2), hidroxid de sodiu (NaOH, cunoscut sub denumirea populară de sodă caustică), sodiu metalic ș.m.a.


Salina de la Târgul Ocna

Stațiunea Târgu Ocna dispune de un climat de dealuri sedativ cu temperaturi moderate și precipitații în valoare de 700 mm anual. În afară de acest climat sedativ un factor de cură important îl reprezintă apele minerale din stațiune care se înscriu în categoria apelor minerale clorurate, sodice, slab bicarbonatate și ușor sulfuroase și sunt utilizate în principale pentru tratarea afecțiunilor tubului digestiv și ale aparatului locomotor. În cadrul salinei de aici funcționează un sanatoriu destinat tratamentului bolnavilor de astm alergic. Salina este situată la circa 2 km de oraș, în masivul de sare Vâlcele-Slatinele, la 240 m adâncime și reprezintă, prin microclimatul de salină, un important factor natural de cură utilizat în terapia afecțiunilor respiratorii. Recunoașterea și utilizarea în scop terapeutic a mediului de salină, cu precădere în ultimele decenii, a pornit de la o serie de observații începând încă din secolul al XIX-lea, și anume: absența îmbolnăvirilor de bronșită cronică și astm la minerii din minele de sare de la Wieliczka precum și vindecarea rapidă a acestor boli la noii angajați, ameliorarea până la dispariție a crizelor de astm la bolnavii astmatici refugiați în timpul celor două războaie mondiale în pestera dezvoltată în sare Kluttert, utilizată ca adăpost în timpul bombardamentelor. Caracteristica principala a microclimatului salinelor este constantă parametrilor fizici, chimici și microbiologici (fără variații zilnice sau sezoniere), spre deosebire de aerul de la exterior. Parametrii climatici pentru salinele din România sunt: temperatura, de aprox. 12° - 13°, umiditatea relativă, de cca. 60 - 80 %, curenții de aer cu viteze , reduse, practic insesizabile, presiunea aerului este similară celei de la exterior sau cu diferențe mici. Toate aceste caracteristici determina un bioclimat caracterizat printr-un inconfort termic de racire slab, cu indice de stres cutanat hipotonic moderat și pulmonar echilibrat. În concluzie, bioclimatul de salină are caracter sedativ de cruțare, cu valori foarte reduse ale indicilor de stres, ușor răcoros ca temperatură și echilibrat sub aspectul umezelii. Studiul microclimatului de salină realizat în Salina Trotuș a evidențiat:

 • temperaturi cu variații minime (sub 10 C ), cuprinse intre 12,8 - 12,90 C, în perioada toamnă - iarnă și între 13,2 - 13,40 C, în perioada de vară;
 • valori ale umidității relative a aerului cu variații sub 10 %, de la 74 - 75 %, iarna, la 80 - 82 %, vara;
 • variația extrem de redusă a cantității de oxigen, ca și a conținutului de aerosol salin (130 - 170 particole / cm3;
 • presiunea atmosferica - 70 - 73 cm Hg;
 • absența totală de alergeni (mucegaiuri și germeni patogeni);
 • curenții de aer au viteze foarte reduse, în general imperceptibile.

Determinările chimice au arătat în general, absența aeropoluanților, un pH ușor acid al aerului, prezența ionilor de Na, Ca, Mg. Evaluările aeromicroflorei au demonstrat un înalt grad de puritate al aerului, atât vara, cât și iarna. Se apreciază astfel, pe baza rezultatelor studiului, că bioclimatul salinei este caracterizat printr-un inconfort termic de răcire slab (corectat printr-un program de mișcare și vestimentație adecvată), cu indicele de stres cutanat hipotonic, moderat, și indice de stres pulmonar echilibrat, așadar, un bioclimat sedativ de cruțare. Baza de turism precum și obiectivele turistice din mina Trotuș sunt amplasate la orizontul IX, la 240 m adâncime. Accesul se face pe un plan înclinat, spiralat, de 3,2 km lungime, cu microbuzele Salinei.

Serviciile oferite în interiorul salinei, de către societatea de exploatare a sării, sunt:

 • servicii de bază:
  • transportul în salină
  • tratament cu aerosoli naturali salini
  • vizitare salină și agrement: terenuri de sport (baschet, mini-fotbal, tenis de câmp, tenis de masă), spații de joacă pentru copii (dotate cu leagăne, tobogane);
 • servicii conexe
  • punct de vânzare produse alimentare (bufet și terasă) și suveniruri
  • organizarea de expoziții de lucrări de artă (sculpturi, picturi pe sare);
  • amenajarea spre vizitare a Muzeului sării
  • vizitarea sau participarea la slujbe religioase în biserica "Sfânta Varvara", amenajată într-una din galeriile salinei.

Turiștii beneficiază de serviciile unui cadru medical și ale unui profesor de sport, de un cabinet medical dotat cu aparatură de specialitate pentru intervenții de urgență și un salon cu patru paturi. Programul de tratament cuprinde : odihnă, gimnastică medicală generală și respiratorie, jocuri distractive și sportive ( șah, tenis, baschet ), plimbări, alergări cu caracter de antrenament moderat la efort, programe de educație sanitară.

 • Turismul de odihnă și recreere - beneficiază de un potențial climatic și bioclimatic remarcabil, de un cadru natural plăcut, lipsit de factori de poluare, orașul fiind situat la poalele Munților Nemira și Berzunți, pe terasa râului Trotuș. Principalele zone de recreere ale orașului sunt Parcul balnear, Muntele Măgura - cu numeroase obiective turistice culturale și zone pentru relaxare (inclusiv de picnic) și puncte de belvedere.
 • Turismul cultural are multiple posibilități de dezvoltare, date fiind numeroasele obiective cultural-istorice de pe teritoriul orașului: 24 biserici și mănăstiri, șapte monumente comemorative, șapte monumente legate de economia și învățământul local, șase clădiri cu valoare arhitectonică și istorică, o troiță dedicată deținuților politici morți în închisoare, Casa de Cultură cu 300 de locuri, Muzeul de Istorie, două cămine culturale, o bibliotecă orășenească etc. Târgu Ocna este considerat a fi unul dintre orașele cu cele mai multe biserici, raportat la numărul de locuitori, putând fi introdus astfel în circuite naționale sau regionale, pe tematică cultural - religioasă.
 • Vestigii arheologice :
  • Situl arheologic Utidava, cu Cetatea Utidava (sec. I a.Chr. - sec I p.Chr.);
 • Monumente de cult cu valoare turistică :
  • Biserica "Răducanu", cu hramul "Buna Vestire" (ctitorită în anul 1694 și refăcută în 1763); lângă peretele sud-estic al bisericii se află mormântul marelui diplomat și scriitor Costache Negri (1812 - 1876); monument de arhitectură;
  • Biserica Domnească din Lemn "Cuvioasa Parascheva" (sfârșitul sec. al XVI-lea, refăcută în anul 1725); monument de arhitectură;
  • Biserica de Lemn "Sfântul Gheorghe" (ctitorită în anul 1761 ); monument de arhitectură
  • Biserica "Sfântul Nicolae" (ctitorită în anul 1580, transformată în anii 1768, 1883); în incinta acesteia se află cimitirul cu tunuri, în care odihnesc 69 de eroi căzuți în luptele de la Cosna și Cireșoaia, din vara anului 1917; monument de arhitectură;
  • Biserica "Sfânta Treime (1810); monument de arhitectură;
  • Biserica "Sfinții Împărați Constantin și Elena" (1824);
  • Biserica Armenească "Sfânta Născătoare" (1808, refăcută în anul 1825);
  • Biserica "Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil" (între 1737, reconstruită în anul 1849);
  • Biserica fostei Mănăstiri "Precista" (1662, refăcută în anuI 1860); Biserica "Adormirea Maicii Domnului", fosta Mănăstire "Precista", a fost construită de marele vistier Gheorghe Ursache, pe la anul 1662, și a fost închinată Mănăstirii Ivir, de la Muntele Athos, în anul 1683; monument de arhitectură;
  • Mănăstirea "Măgura Ocnei" - (prima mențiune a schitului apare într-un document din 13 noiembrie 1665; refăcută în anii 1665, 1750, 1803, 1990); în prezent, Muntele Măgura a devenit un loc de pelerinaj, un puternic centru de spiritualitate ortodoxă;

• Monumente, ansambluri arhitecturale

  • Casa Borisoff - construită în anul 1890, monument de arhitectură;
  • Școala secundară de fete "Principesa Elena";
  • Administrația Minei Salina (1911);
  • Școala nr. 2, azi anexă a Liceului Costache Negri" (1868);
  • Gara Tg. Ocna (1884);
  • Stația CFR Salina (1905);
  • Palatul Primăriei (1912);

• Monumente comemorative

  • Monumentul Eroilor de pe Dealul Măgura
  • Monumentul Caporalului Mușat de pe Dealul Măgura;
  • Ansamblul memorial 1916 - 1918, monument de arhitectură;
  • Mormântul lui Costache Negri și al surorilor sale, monument de arhitectură;

• Monumente tehnico - economice cu valoare turistică:

  • macheta primei sonde de petrol cu foraj mecanic (1861), zona Mosoare;

• Etnografie, folclor :

  • Case cu arhitectură tradițională
  • Manifestări populare, formații artistice populare
  • Meșteșuguri populare, tradiții, obiceiuri legate de sărbători religioase, Anul Nou
 • Turismul științific - este favorizat de existența a patru rezervații naturale, dintre care, Rezervația Naturală Măgura, o rezervație mixtă, cu numeroase specii de floră și faună protejate și peisagistică, în suprafața totală de 89,70 ha, a fost declarată arie protejată prin HG 2151 /din 30.11.2004.
 • Turism de afaceri, congrese, reuniuni și evenimente - există posibilitatea organizării unor evenimente / manifestari legate de afaceri, culturale sau științifice, deoarece există în structurile de cazare săli de •conferințe moderne (Hotel Măgura, pensiunea Casa Creangă), dotate cu aparatură audio / video, care permit desfășurarea acestei forme de turism, o activitate profitabilă pentru societățile de turism.
 • Turismul montan se poate practica în aria limitrofă orașului, în Munții Berzunți și Nemira, prin drumeții montane, unde exista o rețea de poteci, dintre care unele sunt marcate. Mai pot fi menționate :
  • vârfurile Sandru Mare (1639 m) și Nemira (1648 m) - rezervație naturală complexă masivele muntoase Cerbu (886 m) și Puf (1046 m) cu poteci marcate pentru amatorii de drumeții
  • Vf. Lacos (1236 m) - punct de belvedere
  • culmea Berzunți, cu Vf. Măgura (982 m)
  • pasul Oituz (863 m altitudine)
  • cele "300 de scări", un drum în serpentină format din trepte lungi de piatră, ce urcă pe muntele Sandru din stațiunea Slănic Moldova
  • Dealul Perechiu (rezervație naturală, acoperit cu vegetație abundentă, cu diverse elemente termofile)
  • văile săpate în munți de Trotuș și afluenții săi Uz, Dofteana, Slănic, Oituz, Cașin, Tazlăul Mare .

marți, 26 octombrie 2010

Purificarea cristalelor 3-MODURI DE PURIFICARE.MODUIR DE FOLOSIRE


MODURI DE PURIFICARE – la îndemana tuturor:

- cristalul nou achizitionat este tinut in apa cu sare cel putin 24 de ore.
- cristalul poate fi doar “spalat” prin tinerea lui sub jet de apa. În cazurile în care el nu a fost folosit în tratamente sau încarcat evident în mod negativ.
- cristalul poate fi purificat prin reiki sau prin bioenergie, dupa ce a fost în prealabil spalat sub jet de apa.
- pentru a fi încarcat pozitiv poate fi tinut la soare sau sub razele lunii, în functie de energia cu care dorim sa-l încarcam. Fazele lunii au semnificatia si rolul lor în acest caz.
- exista cristale ce NU se pot purifica. Daca observam ca în prezenta unui cristal în pofida purificarii aplicate nu ne simtim bine sau avem dureri de cap în mod repetat, atunci este mai bine sa renuntam la el. Motivele sunt multe si nu e loc pentru a fi enumerate aici.
MODURI DE FOLOSIRE.

Putem sa cumparam cristalele doar pentru a le admira, e suficient pentru a ne da o stare de bine. Sau le putem folosi pentru a ne ECHILIBRA ENERGETIC, prin tratamente energetice. În functie de culoare si de structura de cristalizare a fiecarui tip de cristal, este emis un anumit tip de energie. Le putem folosi în MEDITATIE, privindu-le doar, ele avand darul de a amplifica gandurile. În functie de tema meditatiei, deci de ganduri, dar si de felul cristalului, ele ne pot ghida spre anumite aspecte ale subconstientului. Ele ne ajuta în concentrarea gandurilor emise, ajutandu-ne astfel în comunicarea cu Universul. Cristalul comunica cu mentalul nostru, dar si cu mentalul Întregului ce ne înconjoara.
Cristalele se folosesc în FENG-SCHUI, în functie de felul lor pentru a amplifica energiile diverselor zone ale încaperii în care sunt asezate sau pentru a imprima o anumita energie zonei respective.
ATENTIE! Zona în care se posteaza un cristal conform sistemului Feng-shui trebuie purificata înainte, (prin reiki, apa sfintita, bioenergie, etc). Orice cristal aflat în casa trebuie purificat din cand în cand, chiar si atunci cand el este tinut doar ca ornament!

CHAKRELE SI CRISTALELE – echilibrari energetice.
Pentru a ne ECHILIBRA ENERGETIC TRUPUL FIZIC folosim cristalele fie asezandu-le direct pe locul « bolnav », respectiv locul ce sufera de o lipsa de energie sau dimpotriva de un blocaj datorat acumularii de prea multa energie, care datorita stagnarii capata atribute negative, fie prin postarea lor pe chakra corespunzatoare glandelor endocrine sau organului respectiv.
De asemenea ne putem ECHILIBRA EMOTIILE prin postarea cristalului pe chakra corespunzatoare acelei emotii sau privindu-l intens si intrand in stare de meditatie. De exemplu daca avem probleme în iubire, postam cristalul pe chakra inimii si meditam, sau privim un cristal de cuart roz concentrandu-ne asupra situatiei, lasand gandurile sa vina si sa plece, cerand un raspuns divinitatii, care va veni mai usor astfel, datorita energiei cristalului. Daca ne temem sa comunicam, de vina este dezechilibrul de la chakra gatului si ne echilibram prin punerea cristalului în dreptul tiroidei – chakra 5 - vishuda sau meditand asupra lui, in modul mentionat mai sus.


1. MULADHARA – chakra I – centrul radacinii, culoare – rosu, situata între pubis si anus, corespunde legaturii cu Pamantul, relatiilor cu mediul si tot cei apartine, baza acestor relatii, capacitati organizatorice, dinamism, energie, control asupra lumii, etc.
Rubin – dezordine, emotivitate.
Onix – absoarbe energiile negative.
Hematit – purifica singele.
Granat – probleme cu organele genitale, oboseala.
Opal – mareste discernamantul.


2. SWADISTANA – chakra II – la doua degete sub ombilic, este centrul sexualitatii, senzualitatii, creativitatii, adaptabilitatii persoanei, culoare – portocaliu.
Carneol – armonizeaza energiile sexuale transformandu-le în energii înalte, în creativitate, bucurie de a trai, comunicare usoara cu mediul.
Ochi de pisica – împamantarea energiilor si folosirea lor în planul material, tempereaza excesele, ne face mai obiectivi si practici.
Jasp rosu – purificator pentru sange, ajuta la durerile menstruale, protectie, energizant.
Piatra Lunii – ajuta la trezirea sensibilitatii receptive, armonizarii cu aspectele feminine ale eului, vindecarea trecutului prin eliminarea schemelor ce-i apartin.


3. MANIPURA – chakra III – situata în zona plexului solar, putin deasupra ombilicului, culoare galben, stomac, pancreas. Este centrul puterii psihice si spirituale, capteaza si emite energie, are efect asupra tuturor celorlalti centri energetici de aceasta depinzand echilibrul si armonia acestora.
Citrin – creste capacitatea de concentrare, ajuta la eliminarea energiilor negative, si ajuta la aducere de energie pozitiva în organism. De folos pentru echilibrarea tuturor chakrelor, renichi, inima, depresii, etc.
Chihlimbar – calmeaza pulsiunile, echilibreaza aura, reduce stressul, reduce aciditatea stomacului si problemele acestuia.
Topaz auriu – vitalizant, aduce echilibrul sentimental, reduce depresiile, intinereste, efect pozitiv asupra tesuturilor musculare, elimina gelozia sau complexele.
Ochi de tigru – atrage energii pozitive de vibratie înalta, confera o stare de bine, de relaxare prin energiile subtile ce ne ajuta în conctarea cu divinitatea.
Zirconiu – armonizeaza energiile trupului dand sufletului un sentiment de echilibru si de bine.


4. ANAHATA – chakra IV – sau chakra inimii, plasata aproape de inima în mijlocul pieptului, este centrul iubirii si al compasiunii. Este un centrul foarte important deoarece face legatura dintre centrii energetici inferiori si cei superiori, deci legatura dintre planurile telurice si cele superioare. Culori roz si vernil.
Cuart roz – ajuta în probleme afective, echilibrand emotiile si amplificand senzatiile de iubire. Este excelent de purtat în cazurile în care se doreste armonizarea relatiilor de dragoste indiferent de aspectul iubirii pe care-l avem în vedere.
Smarald – ajuta la regenerare, atat pe planul emotiilor cat si prin efectul automat al acestora asupra trupului fizic, asupra acestuia, smaraldul accelerand vindecarea. Are si darul de a ajuta la regenerarea sistemului imunitar.
Jad verde – efect foarte mare în echilibrarea energetica, cu efect calmant, relaxant, armonizand toate campurile energetice. Este benefica purtarea unei bratari de jad, efectele vindecatoare fiind simtite în cateva zile.
Malachit – ajuta la constientizarea emotiilor si la detasarea de acestea.
Aventurin – are efect de spalare a emotiilor negative, îndepartare a gandurilor rele si vindecare într-o multitudine de suferinte.


5. VISHUDDHA – chakra 5 – a gatului – comunicarii în planul fizic, dar si în cel astral, usurinta comunicarii, exprimarea de sine, emotivitate excesiva, supletea vocii, clarauditia.
Turcoazul – stimuleaza comunicarea cu planul terestru, respectiv cu toate fiintele din planul fizic, efect pizitiv auspura auzului si plamanilor.
Safirul – echilibreaza emisferele cerebrale, echilibreaza psihic, armonizeaza nivelurile de constiinta.
Acvamarinul – faciliteaza comunicarea cu ghizii spirituali.
Lapiz lazuli – elimina energiile negative acumlate în subconstient, scoate la suprafata problemele ajutand la eliminarea lor prin constientizare si acceptarea lor ca fiind lectii firesti de viata.
Cuart albastru – da pace mintii, ajuta în caz de insomnie dand o stare de pace.
Topazul – purificare mentala, vibratie înalta.


6. AJNA – chakra 6 – situata în frunte usor deasupra liniei sprincenelor, glanda epifiza a carei activitate creste în prezenta Luminii divine, al treilea ochi, clarviziune, dar si claritatea de a vedea legile spirituale cauzale, si de a primi informatii de la Univers, intuitie, rapiditate în gandire, vointa proprie si dirijarea vointei celorlati (fapt nerecomandat!)
Ametist – numit si piatra înteleptilor, ajuta la deschiderea portii catre lumile subtile, la capacitatea de analiza si sinteza, vise premonitorii, înlatura blocajele mentale ajutand la întelegerea corecta a lucrurilor.
Turmalina – înbunatateste functiile mentalului.
Azurit – ajuta la conectarea cu ghizii astrali, la purificare interioara.
Fluorina albastra – aduce inspiratie prin conctarea la planurile subtile superioare.


7. SAHASRARA CHAKRA – situata în cretetul capului, un pic deasupra acestuia, este chakra coroanei, ce face legatura cu planul divin si akasha, legatura cu universul, primirea de informatii din astral.
Diamantul – ajuta în detasarea de aspectul fizic al vietii, de planul material, ajutand la conectarea constiintei catre planurile înalte, divine ale vietii.
Cristal de stanca – ajuta la conectarea cu supraconstientul, comunicarea cu sinele si amplifica energia fiintei.
Pirita – ajuta la constientizarea puterii spiritului, al învingerea obisnuintelor.
Ametist – întelegerea legilor universului.MOD DE LUCRU – Dupa fiecare folosire, cristalul trebuie purificat mai usor sau mai drastic, în functie de problema abordata. Trebuie sa-i multumim, sa nu uitam ca este o fiinta vie. Si de asemenea e necesar sa nu uitam ca fara schimbarea interioara, ajutorul pietrelor este la fel de superficial ca si atitudinea noastra. Rugaciunea, meditatia, stradania de a ne elibera de probleme prin constientizare si schimbarea situatiei în sensul dorit, sunt necesare în vindecare.
Toate aceste pietre pretioase si cristale mentionale mai sus, alaturi de altele ne metionate aici, (deoarece nu e un tratat sau o carte de specialitate, ci un simplu articol avand acest subiect), sunt doar niste ajutoare binevoitoare, niste amplificatori, purificatori, prieteni. Dar sa nu uitam ca un prieten ne poate ajuta, dar nu se poate schimba el pentru noi, asa cum nu poate trai el viata în locul nostru.
Prin gandire pozitiva, insistenta si rabdare putem învinge orice. Folosirea ca adjuvant în orice tratamente a acestor cristale este un mod eficient si placut de a lucra asupra sufletului nostru.luni, 25 octombrie 2010

RUBRICA DE ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Dacă aveţi întrebări sau nedumeriri despre un mineral, o rocă, etc, scrieţi un comentariu cu întrebarea, iar răspunsul se va afişa de către mine!

duminică, 24 octombrie 2010

Poze din colecţia mea

,Din biblioteca mea geologică, un trilobit, agat roz felie, pirită, pirită şi revista a treia, ouă din piatră. cuarţ roz. aragonit. mokait. turmalină neagră. agate şlefuite. o mică parte din colecţia mea de roci. citrin. onix(hematită). obsidian fulgi de zăpadă.


Urmăriţi blogul Roci şi minerale prin e-mail!