sâmbătă, 9 octombrie 2010

Rocă


Roca este un agregat mineral natural din structura scoarței terestre.Pentru identificarea rocilor se iau în considerare următoarele elemente fundamentale:

 • compoziția mineralogică
 • gradul de cristalizare
 • mărimea cristalelor
 • textura cristalelor
 • dispoziția spațială a componentelor minerale.
Circuitul de transformare a rocilor:(magmatice, sedimentare, metamorfice).

În funcție de geneza lor, se deosebesc:

 • roci intrusive, formate prin consolidarea maselor topite de silicați în interiorul scoarței (granit, granodiorit etc);
 • roci efuzive, formate prin consolidarea maselor topite de silicați pe suprafața scoarței (dacit, riolit etc);
 • roci clastice (detritice), formate prin depunerea materialelor rezultate în procesul de dezagregare și de alterare a rocilor de pe suprafața scoarței și transportate de către vânt, ape și ghețari:
  • neconsolidate (nisip, pietriș, grohotiș etc);
  • consolidate (gresie, conglomerate, brecii);
 • roci de precipitare, formate prin precipitare chimică în ape marine, lacustre sau de izvoare, (calcar, dolomit, sare etc);
 • roci biogene (organogene), formate prin intermediul organismelor, (cărbune, calcar recifal etc);

Calcarul reprezintă 10% din totalul rocilor sedimentare. Majoritatea calcarului se formeaza în medii marine din rămășițele fosilizate ale cochiliilor și scheletele micilor organisme care cad pe fundul oceanelor și, în timp, se conpactează în straturi sedimentare.

Există 2 tipuri de calcar în care originile sale biologice sunt foarte evidente: coquina, o rocă cu granulație mare, compusă din fragmente de cochilii prost cimentate, și creta, o rocă poroasă, moale, formată aproape doar din cochilii și schelete ale creaturilor marine.

 • roci de contact (epimetamorfice), formate prin transformarea rocilor existente în condiții de temperatură ridicată ( șisturi sericitoase, șisturi cloritoase etc);
 • roci cataclastice (mezometamorfice), formate prin transformarea rocilor existente în condițiile unor dislocații intense ale scoarței terestre (gnaise, amfibolite, cuarțite etc).

 • Rocile pot fi folosite în industrie ca:

 • materiale de construcție;
 • materiale abrazive;
 • materii prime ceramice;
 • materie primă la fabricarea cimentului;
 • fondanți în siderurgie, etc.

Stanca Gibraltar este rămășița unui baraj natural care despărțea Mediterana de Atlantic acum 8 milioane de ani, când plăcile africană și eurasiatică s-au ciocnit și au forțat ridicarea fundului mării.

Bazaltul e o lavă foarte fierbinte și fluidă care se răspândește ușor și poate acoperi zone întinse. Pe măsură ce lava se răcește încet, se contractă și se sparge în blocuri cu 5 sau 7 laturi. Crăpăturile se întind de la varful până la baza rocii, formând o rețea de coloane și stâlpi cu mici deschideri între ei. Exemple: Digul Uriașului, pe coasta Antrim, din Irlanda de Nord, și peștera Finegal, din insulele Hebride.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Salut! aştept comentariile voastre referitoare la postare şi blog!

Urmăriţi blogul Roci şi minerale prin e-mail!