duminică, 24 octombrie 2010

Originea mineralelor, minereurilor şi a rocilor

Mineralele, minereurile şi rocile reprezintă trei categorii diferite de ale geologiei, cunoscute sub denumirea generală de ,,pietre". Acestea se găsesc la nivelul litosfrei, adică al scoarţei terestre, o zonă concentrată şi superficială a Pământului, care include atât crusta cât şi partea extrem perferică a mantalei superioare. Grosimile ei sunt foarte reduse( 10-15 km) în ariile oceanice, dar ajung în ariile continentale şi la grosimea de 30- 50 până la 80 de km. Litosfera este formată din suprapunerea şi întrepătrunderea a numeroase corpuri geologice, de forme, origini şi dimnsiuni adesea diferite. Aceste corpuri sunt alcătuite din roci din aproape acelaşi tip, iar rocile din minerale.
Mineralele sunt corpuri naturale solide, cristalizate sau amorfe cu compoziţie chimică bine definită, aflate în interiorul sau la suprafaţa Terrei. În natură circa 2500 de minerale, denumirile lor putând proveni de la compoziţiile fizice sau chimice, fi de la numel localităţilor sau a zonelor de unde provin, sau din denumiri greceşti ce reprezintă care era utilizarea sau caracteristica acestuia în antichitate, iar unele mineral poartă chiar numele descoperitorlor sale.
Rocile sunt asociaţii de minerale cu o compoziţie aproape uniformă.
Minereurile sunt roci constituite dintr-o concentrare de minerale care se găpsesc rar în rocile din jur.
Zăcămintele reprezintă o acumulare naturală de minerale care pot fi folosite ca materie primă într-o ramură a industriei.

stibină, cuarţ şi cristobalit

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Salut! aştept comentariile voastre referitoare la postare şi blog!

Urmăriţi blogul Roci şi minerale prin e-mail!