marți, 12 octombrie 2010

Clasificarea mineralelor

Clasa mineralului este o listă întocmită de mineralogul și profesorul emerit german „Hugo Strunz” (1910-2006), listă recunoscută în anul 2004 de „International Mineralogical Association” (IMA). Această sistematică clasifică elementele după cum urmează:
În sistematica modernă mineralele au fost reclasificate, luându-se în considerare strucura lor chimică și cristalografică:
  1. Elemente native, sunt elemente chimice care se găsesc în natură în forme pure necombinate, sau compuşi intermetalici şi aliaje; cele mai cunoscute sunt metalele preţioase, aurul, argintul, cuprul, mercurul, sulful dar şi formele alotropice ale carbonului: diamantului, grafitul, etc.
  2. Sulfuri și sulfosăruri (săruri de sulf), sunt combinații dintre sulf și seleniu, telur, arsen, antimon și bismut. În această categorie intră cca. 600 de minerale. Exemple: galenă (PbS), pirită (FeS2), blendă (ZnS), cinabru (HgS)
  3. Halogenați cca. 140 de halogenide constau dintr-o legătură a halogenilor (fluor, clor, brom, iod) cu cationii de sodiu, potasiu și calciu, exemple: fluorit (Ca Fe2) halit (sare gemă, NaCl), clorură de amoniu, silvină.
  4. Oxizi și hidroxizi s-au format printr-o legătură a unui metal sau nemetal cu oxigenul sau cu o grupare hidroxilică (-OH). Astfel au luat naștere cca. 400 de oxizi respectiv hidroxizi, exemple: spinel (MgAl2O4), hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4), corindon (Al2O3), pehblendă (UO2), goethit (FeO(OH)).
  5. Carbonați ,nitrați, borați: în această categorie intră sărurile acidului carbonic, boric și azotic. Exemple: aragonit, azurit, dolomit (CaMg(CO3)2), calcit (CaCO3), malachit (Cu2CO3(OH)2), borax (Na2B4O5(OH)4 · 8 H2O), sassolit (H3BO3)
  6. Sulfați, selenați, telurați, cromați, molibdenați, wolframați: aici intră săruri ale acidului sulfuric, cromic, molibdenic și wolframic. Această grupă cuprinde cca. 700 de minerale. Exemple: anhidrit(CaSO4), gips (CaSO4 · H2O), apatit (Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)), turcoaz (CuAl6(PO4)4(OH)8 · 5H2O), carnotit (K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2·), legrandit (Zn2(AsO4)(OH)·H2O), wulfenit (PbMoO4), wolframit ((Fe,Mn)WO4)
  7. Fosfați, arsenați, vanadați: aici intră săruri ale acizilor cu formula generală H3XO4 unde X poate fi înlocuit cu elementele fosfor, vanadiu, arsen. Exemple: adamin, berlinit, descloizit, fluorapatit, mottramit, piromorfit.
  8. Silicați (și germanați) : această grupă de minerale este cea mai numeroasă, gruparea tetraedrică [ SiO4]4 stând la baza structurii mineralelor. Exemple: almandin (Fe3Al2(Si3O12)), zircon (ZrSiO4), andaluzit (Al2SiO5), topaz (Al2SiO4(OH,F)2), beril(Be3Al2Si6O18), cordierit (Mg2Al4Si5O18), epidot (Ca2(Al,FeIII,Mg)3(SiO4)3OH), zoisit (Ca2Al3(SiO4)3(OH))
  9. Minerale organice: această categorie de minerale cuprinde sărurile acizilor organici alifatici și aromatici cu carbon, (CnHm) și azot, (de forma amidelor R-X(=O)n-NR'2 sau acizilor heterociclici) și rășini. Exemple: : abelsonit, melit, evenkit. chihlimbarul nu este considerat mineral de către IMA (International Mineralogical Association).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Salut! aştept comentariile voastre referitoare la postare şi blog!

Urmăriţi blogul Roci şi minerale prin e-mail!