miercuri, 27 octombrie 2010

Sarea şi salina Tg. Ocna

Sarea

Cristale de sare gemă

Sarea gemă este o clorură naturală de sodiu (natriu) cristalizată în sistemul cubic (sinonim: halit).

Numită popular sare de bucătărie, rezultă (în laborator) prin reacția chimică:

HCl (acid clorhidric) + NaOH (hidroxid de sodiu) = NaCl (clorură de sodiu) + H2O (apă).

Se prezintă sub formă de cristale cubice, incolore, cu gust sărat, solubile în apă (37,7% la O°C, 39,12% la 100 °C), greu solubile în alcool etilic (CH3CH2OH) și amoniac (NH3) lichid.
Are punctul de topire 801 °C, punctul de fierbere 1440 °C și densitatea de 2,16 g/cm³. La temperaturi mai mici de 15 °C cristalizează ca dihidrat, iar deasupra acestei temperaturi, anhidru.
Sarea gemă este higroscopică, fenomen care se datorează impurităților (mai ales clorurii de magneziu - MgCl2).

În România zăcăminte de sare se află în localități care poartă des denumirea de ocnă (mină de sare) ca de exemplu: Ocna Sibiului, Ocnele Mari, Ocna Mureș, Ocna Dejului, Târgu Ocna etc.

Sarea este folosită în industria conservelor, în tăbăcărie etc. În industria chimică este întrebunțată ca materie primă pentru fabricarea de acid clorhidric (HCl), clor (Cl2), hidroxid de sodiu (NaOH, cunoscut sub denumirea populară de sodă caustică), sodiu metalic ș.m.a.


Salina de la Târgul Ocna

Stațiunea Târgu Ocna dispune de un climat de dealuri sedativ cu temperaturi moderate și precipitații în valoare de 700 mm anual. În afară de acest climat sedativ un factor de cură important îl reprezintă apele minerale din stațiune care se înscriu în categoria apelor minerale clorurate, sodice, slab bicarbonatate și ușor sulfuroase și sunt utilizate în principale pentru tratarea afecțiunilor tubului digestiv și ale aparatului locomotor. În cadrul salinei de aici funcționează un sanatoriu destinat tratamentului bolnavilor de astm alergic. Salina este situată la circa 2 km de oraș, în masivul de sare Vâlcele-Slatinele, la 240 m adâncime și reprezintă, prin microclimatul de salină, un important factor natural de cură utilizat în terapia afecțiunilor respiratorii. Recunoașterea și utilizarea în scop terapeutic a mediului de salină, cu precădere în ultimele decenii, a pornit de la o serie de observații începând încă din secolul al XIX-lea, și anume: absența îmbolnăvirilor de bronșită cronică și astm la minerii din minele de sare de la Wieliczka precum și vindecarea rapidă a acestor boli la noii angajați, ameliorarea până la dispariție a crizelor de astm la bolnavii astmatici refugiați în timpul celor două războaie mondiale în pestera dezvoltată în sare Kluttert, utilizată ca adăpost în timpul bombardamentelor. Caracteristica principala a microclimatului salinelor este constantă parametrilor fizici, chimici și microbiologici (fără variații zilnice sau sezoniere), spre deosebire de aerul de la exterior. Parametrii climatici pentru salinele din România sunt: temperatura, de aprox. 12° - 13°, umiditatea relativă, de cca. 60 - 80 %, curenții de aer cu viteze , reduse, practic insesizabile, presiunea aerului este similară celei de la exterior sau cu diferențe mici. Toate aceste caracteristici determina un bioclimat caracterizat printr-un inconfort termic de racire slab, cu indice de stres cutanat hipotonic moderat și pulmonar echilibrat. În concluzie, bioclimatul de salină are caracter sedativ de cruțare, cu valori foarte reduse ale indicilor de stres, ușor răcoros ca temperatură și echilibrat sub aspectul umezelii. Studiul microclimatului de salină realizat în Salina Trotuș a evidențiat:

 • temperaturi cu variații minime (sub 10 C ), cuprinse intre 12,8 - 12,90 C, în perioada toamnă - iarnă și între 13,2 - 13,40 C, în perioada de vară;
 • valori ale umidității relative a aerului cu variații sub 10 %, de la 74 - 75 %, iarna, la 80 - 82 %, vara;
 • variația extrem de redusă a cantității de oxigen, ca și a conținutului de aerosol salin (130 - 170 particole / cm3;
 • presiunea atmosferica - 70 - 73 cm Hg;
 • absența totală de alergeni (mucegaiuri și germeni patogeni);
 • curenții de aer au viteze foarte reduse, în general imperceptibile.

Determinările chimice au arătat în general, absența aeropoluanților, un pH ușor acid al aerului, prezența ionilor de Na, Ca, Mg. Evaluările aeromicroflorei au demonstrat un înalt grad de puritate al aerului, atât vara, cât și iarna. Se apreciază astfel, pe baza rezultatelor studiului, că bioclimatul salinei este caracterizat printr-un inconfort termic de răcire slab (corectat printr-un program de mișcare și vestimentație adecvată), cu indicele de stres cutanat hipotonic, moderat, și indice de stres pulmonar echilibrat, așadar, un bioclimat sedativ de cruțare. Baza de turism precum și obiectivele turistice din mina Trotuș sunt amplasate la orizontul IX, la 240 m adâncime. Accesul se face pe un plan înclinat, spiralat, de 3,2 km lungime, cu microbuzele Salinei.

Serviciile oferite în interiorul salinei, de către societatea de exploatare a sării, sunt:

 • servicii de bază:
  • transportul în salină
  • tratament cu aerosoli naturali salini
  • vizitare salină și agrement: terenuri de sport (baschet, mini-fotbal, tenis de câmp, tenis de masă), spații de joacă pentru copii (dotate cu leagăne, tobogane);
 • servicii conexe
  • punct de vânzare produse alimentare (bufet și terasă) și suveniruri
  • organizarea de expoziții de lucrări de artă (sculpturi, picturi pe sare);
  • amenajarea spre vizitare a Muzeului sării
  • vizitarea sau participarea la slujbe religioase în biserica "Sfânta Varvara", amenajată într-una din galeriile salinei.

Turiștii beneficiază de serviciile unui cadru medical și ale unui profesor de sport, de un cabinet medical dotat cu aparatură de specialitate pentru intervenții de urgență și un salon cu patru paturi. Programul de tratament cuprinde : odihnă, gimnastică medicală generală și respiratorie, jocuri distractive și sportive ( șah, tenis, baschet ), plimbări, alergări cu caracter de antrenament moderat la efort, programe de educație sanitară.

 • Turismul de odihnă și recreere - beneficiază de un potențial climatic și bioclimatic remarcabil, de un cadru natural plăcut, lipsit de factori de poluare, orașul fiind situat la poalele Munților Nemira și Berzunți, pe terasa râului Trotuș. Principalele zone de recreere ale orașului sunt Parcul balnear, Muntele Măgura - cu numeroase obiective turistice culturale și zone pentru relaxare (inclusiv de picnic) și puncte de belvedere.
 • Turismul cultural are multiple posibilități de dezvoltare, date fiind numeroasele obiective cultural-istorice de pe teritoriul orașului: 24 biserici și mănăstiri, șapte monumente comemorative, șapte monumente legate de economia și învățământul local, șase clădiri cu valoare arhitectonică și istorică, o troiță dedicată deținuților politici morți în închisoare, Casa de Cultură cu 300 de locuri, Muzeul de Istorie, două cămine culturale, o bibliotecă orășenească etc. Târgu Ocna este considerat a fi unul dintre orașele cu cele mai multe biserici, raportat la numărul de locuitori, putând fi introdus astfel în circuite naționale sau regionale, pe tematică cultural - religioasă.
 • Vestigii arheologice :
  • Situl arheologic Utidava, cu Cetatea Utidava (sec. I a.Chr. - sec I p.Chr.);
 • Monumente de cult cu valoare turistică :
  • Biserica "Răducanu", cu hramul "Buna Vestire" (ctitorită în anul 1694 și refăcută în 1763); lângă peretele sud-estic al bisericii se află mormântul marelui diplomat și scriitor Costache Negri (1812 - 1876); monument de arhitectură;
  • Biserica Domnească din Lemn "Cuvioasa Parascheva" (sfârșitul sec. al XVI-lea, refăcută în anul 1725); monument de arhitectură;
  • Biserica de Lemn "Sfântul Gheorghe" (ctitorită în anul 1761 ); monument de arhitectură
  • Biserica "Sfântul Nicolae" (ctitorită în anul 1580, transformată în anii 1768, 1883); în incinta acesteia se află cimitirul cu tunuri, în care odihnesc 69 de eroi căzuți în luptele de la Cosna și Cireșoaia, din vara anului 1917; monument de arhitectură;
  • Biserica "Sfânta Treime (1810); monument de arhitectură;
  • Biserica "Sfinții Împărați Constantin și Elena" (1824);
  • Biserica Armenească "Sfânta Născătoare" (1808, refăcută în anul 1825);
  • Biserica "Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil" (între 1737, reconstruită în anul 1849);
  • Biserica fostei Mănăstiri "Precista" (1662, refăcută în anuI 1860); Biserica "Adormirea Maicii Domnului", fosta Mănăstire "Precista", a fost construită de marele vistier Gheorghe Ursache, pe la anul 1662, și a fost închinată Mănăstirii Ivir, de la Muntele Athos, în anul 1683; monument de arhitectură;
  • Mănăstirea "Măgura Ocnei" - (prima mențiune a schitului apare într-un document din 13 noiembrie 1665; refăcută în anii 1665, 1750, 1803, 1990); în prezent, Muntele Măgura a devenit un loc de pelerinaj, un puternic centru de spiritualitate ortodoxă;

• Monumente, ansambluri arhitecturale

  • Casa Borisoff - construită în anul 1890, monument de arhitectură;
  • Școala secundară de fete "Principesa Elena";
  • Administrația Minei Salina (1911);
  • Școala nr. 2, azi anexă a Liceului Costache Negri" (1868);
  • Gara Tg. Ocna (1884);
  • Stația CFR Salina (1905);
  • Palatul Primăriei (1912);

• Monumente comemorative

  • Monumentul Eroilor de pe Dealul Măgura
  • Monumentul Caporalului Mușat de pe Dealul Măgura;
  • Ansamblul memorial 1916 - 1918, monument de arhitectură;
  • Mormântul lui Costache Negri și al surorilor sale, monument de arhitectură;

• Monumente tehnico - economice cu valoare turistică:

  • macheta primei sonde de petrol cu foraj mecanic (1861), zona Mosoare;

• Etnografie, folclor :

  • Case cu arhitectură tradițională
  • Manifestări populare, formații artistice populare
  • Meșteșuguri populare, tradiții, obiceiuri legate de sărbători religioase, Anul Nou
 • Turismul științific - este favorizat de existența a patru rezervații naturale, dintre care, Rezervația Naturală Măgura, o rezervație mixtă, cu numeroase specii de floră și faună protejate și peisagistică, în suprafața totală de 89,70 ha, a fost declarată arie protejată prin HG 2151 /din 30.11.2004.
 • Turism de afaceri, congrese, reuniuni și evenimente - există posibilitatea organizării unor evenimente / manifestari legate de afaceri, culturale sau științifice, deoarece există în structurile de cazare săli de •conferințe moderne (Hotel Măgura, pensiunea Casa Creangă), dotate cu aparatură audio / video, care permit desfășurarea acestei forme de turism, o activitate profitabilă pentru societățile de turism.
 • Turismul montan se poate practica în aria limitrofă orașului, în Munții Berzunți și Nemira, prin drumeții montane, unde exista o rețea de poteci, dintre care unele sunt marcate. Mai pot fi menționate :
  • vârfurile Sandru Mare (1639 m) și Nemira (1648 m) - rezervație naturală complexă masivele muntoase Cerbu (886 m) și Puf (1046 m) cu poteci marcate pentru amatorii de drumeții
  • Vf. Lacos (1236 m) - punct de belvedere
  • culmea Berzunți, cu Vf. Măgura (982 m)
  • pasul Oituz (863 m altitudine)
  • cele "300 de scări", un drum în serpentină format din trepte lungi de piatră, ce urcă pe muntele Sandru din stațiunea Slănic Moldova
  • Dealul Perechiu (rezervație naturală, acoperit cu vegetație abundentă, cu diverse elemente termofile)
  • văile săpate în munți de Trotuș și afluenții săi Uz, Dofteana, Slănic, Oituz, Cașin, Tazlăul Mare .

Un comentariu:

Salut! aştept comentariile voastre referitoare la postare şi blog!

Urmăriţi blogul Roci şi minerale prin e-mail!